Znaky zlého rodičovstva

Zanedbanosť
 
Jedným z prvých znakov je rozhodne zanedbanosť a teda ignorovanie zo strany rodiča. Najväčším problémom je to najmä vtedy, keď rodič nenapĺňa základné potreby dieťaťa. Je povinnosťou, ako otca, tak aj matky, vychovávať a tráviť čas so svojimi deťmi, aby boli socializovaní. Ak máte podozrenie, že niekto zanedbáva svoje dieťa, zvážte, či nejako nevstúpite do danej situácie.otec s dcérou.jpg
 
Prehnaná starostlivosť
 
Toto je podobný extrém ako zanedbanosť. Nemali by ste svoje deti ignorovať, ale ani príliš chrániť. Ak niekto nadmerne chráni svoje deti, keď sa stanú tínedžermi, častokrát sa vzbúria a konajú proti rodičom, len preto, že je to proti ich vôli. Niektoré „povstania“ sú samozrejmosťou a bežnou súčasťou, ale nadmernou ochranou im rozhodne službu nerobíte.
 
Emocionálne zneužívanie
 
Veľa ľudí si myslí, že takéto zneužívanie nie je také závažné ako to fyzické, ale opak je pravdou a niekedy môže byť emocionálne zneužívanie ešte horšie. Je vysoko pravdepodobné, že dieťa si ho bude pamätať do konca života. Pod takéto zneužívanie patrí manipulácia, klamstvo či urážanie dieťaťa.
 
Fyzické zneužívanie
 
Ak vidíte ako niekto bije svoje dieťa, ťahá ho za vlasy, strká do neho či niečo iné, exituje veľká pravdepodobnosť, že dochádza k fyzickému zneužívaniu. Rozhodne je potrebné upozorniť na to príslušné úrady a dieťaťu nájsť pomoc. Nikto si to nezaslúži a dieťa sa nedokáže samo veľmi brániť a preto je nutné, aby do toho vstúpil dospelý človek.matka s dcérou na pláži.jpg
 
Žiadna disciplína
 
Je to podobné ako ignorovanie dieťaťa. Ak dieťaťu neukážete, že niečo robí zle, nikdy sa nenaučí vhodnému správaniu. Ale, disciplína neznamená zneužívanie. Rodičia by si mali vziať dieťa stranou a vysvetliť mu, čo robí zle a ako to má robiť správne.
 
Obľúbenosť
 
Je to častý problém v domácnosti s viac než dvoma deťmi. Najčastejší je prípad, že najstaršie dieťa má najviac povinností, prostredné je ignorované a najmladšie dostane všetko, o čo si zažiada. Táto protekcia môže poškodiť sebaúcty u dvoch starších detí. Ak si to všimnete v niektorej rodine vašich známych, skúste na to taktne upozorniť, možno si to rodičia ani neuvedomujú.